Lưới địa kỹ thuật Tensar

Lưới địa kỹ thuật Tensar

Tổng công ty Tensar quốc tế cung cấp các giải pháp ổn định nền đất yếu, giảm chi phí thi công bằng phương pháp sử dụng lưới địa kỹ thuật TENSAR. Hạ Tầng Việt cung cấp và thi công

Ký hiệu

BX1100, BX1120, BX1200, BX1220, BX1300, BX1500, BX4100, BX4200

Nguyên liệu chế tạo:

  • Vật liệu dùng làm lưới địa có sức chịu kéo đứt rất lớn 40,000 psi (so với sắt là 36,000 psi)
  • Lưới làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp tỷ trọng cao (HDPE) hoặc nhựa Polypropylen (PP)
  • Lưới địa làm bằng các sợi PET hoặc PP, các sợi này được bện với nhau từ nhiều sợi nhỏ khác nhau. loại lưới này có thể được bọc bằng nhựa hoặc bitum làm tăng cơ tính của lưới địa.
  • Lưới địa làm bằng các sợi thủy tinh (fiberglass geogrid)

Câu trúc lưới địa kỹ thuật Hình thái cấu tạo lưới địa kỹ thuật như sau

Lưới địa 1 trục (Unixual geogrid) :

có sức kéo theo hướng dọc máy thường để dùng cho giải pháp gia cố tường chắn và gia cố mái dốc…

Lưới 2 trục (Bixual geogrid)

có sức kéo cả 2 hướng, thường dùng để gia có nền đường, nền móng công trình v.v… Trái với vải, hướng ngang máy có sức chịu kéo lớn hơn dọc máy.