Giấy dầu xây dựng

Giấy dầu xây dựng

Giấy dầu xây dựng ứng dụng lót bề mặt trước khi đổ bê tông giúp tạo mặt phẳng, tạo ma sát và chống mất nước bê tông nhờ đó gia tăng chất lượng công trình

Giấy dầu xây dựng

Giấy dầu xây dựng

Vải địa kỹ thuật – Màng chống thấm HDPE – Lưới địa – Rọ đá – Giấy dầu
Miền Bắc: 0932.223.101 | Miền Nam: 0934.602.988 và Miền Trung: 024-36687283