Bấc thấm FCM

Bấc thấm FCM

Bấc thấm Việt Nam liên doanh Thái Lan, công nghệ sản xuất Châu Âu phù hợp với tiêu chuẩn dự án trọng điểm quốc gia.

Bấc Thấm FCM tiền thân là bấc thấm Thaimiltex

bac_tham_FCMA7ButtonTIEUCHUANKYTHUATButtonPhuongphapthicongtcvn

Vật liệu bấc thấm phải đạt các đặc trưng kỹ thuật yêu cầu trong Bảng 2 và thỏa mãn:

– Bề rộng của bấc thấm phải phù hợp với thiết bị cắm bấc thấm;

– Đường kính tương đương của bấc thấm không nhỏ hơn 50 mm.

Báo giá bấc thấm

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật bấc thấm

thí nghiệm bấc thấm

Ứng dụng bấc thấm

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA BẤC THẤM FCMA7 VÀ BẤC THẤM FCMA1

Bảng 2 – Yêu cầu kỹ thuật của bấc thấm

Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
Bấc thấm:
Độ dày, mm, không nhỏ hơn 4 TCVN 8220
Lực kéo đứt, kN, lớn hơn 1,6 ASTM D4595
Độ giãn kéo đứt *), %, lớn hơn 20 ASTM D4595
Độ giãn dài khi kéo giật với lực 0,5 kN, %, nhỏ hơn l0 TCVN 8871-1
Khả năng thoát nước tại áp lực 10 kPa và gradien thủy lực i = 0,5, m3/s (từ 80 đến 140) x 10-6 ASTM D4716
Khả năng thoát nước tại áp lực 300 kPa và gradien thủy lực I = 0,5, m3/s (từ 60 đến 80) x 10-6 ASTM D4716
Vỏ bấc thấm:
Lực xé rách hình thang, N, lớn hơn 100 TCVN 8871-2
Áp lực kháng bục, kPa, lớn hơn 900 TCVN 8871-5
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, lớn hơn 100 TCVN 8871-4
Hệ số thấm, m/s, không nhỏ hơn 1,4 x 10-4 ASTM D4491
Kích thước lỗ biểu kiến, mm, không lớn hơn 0,075 TCVN 8871-6
CHÚ THÍCH: *) Độ giãn kéo đứt ứng với giá trị tại lực kéo lớn nhất.
Phương pháp thi công bấc thấm FeconShanghaiThicongbactham2

Trên công trường có thể có nhiều máy thi công cùng một lúc, các máy thi công được bố trí di chuyển tịnh tiến, tránh di chuyển cùng pha vì các máy có chiều cao rất lớn, không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, khoảng cách giữa các máy phải lớn hơn chiều cao của dàn công tác. Máy di chuyển theo hướng lùi dần để tránh đè lên các vị trí bấc thấm đã được ép trước đó, mỗi vệt máy di chuyển có thể ép được nhiều hàng. Chiều dài bấc thấm còn chừa lại trên mặt đất là 15cm. Sau khi ép hết mỗi cuộn bấc, cuộn mới được nối với phần cũ bằng cách nối măng sông, phần măng sông là 30cm và được kẹp lại chắc chắn bằng ghim bấm. Để đảm bảo cho quá trình thi công được liên tục ta giữ cho cuộn bấc không bị xộc xệch, trật ra ngoài băng dẫn bấc. Trước khi bấc được ép xuống, bấc được neo vào một tấm thép có kích thước 1.2x80x160 tấm thép này có tác dụng giữ bấc lại trong lòng đât.