Hạ Tầng Việt chuyên cung cấp vật tư địa kỹ thuật công trình với giá thành hợp lý giao hàng nhanh chóng linh hoạt

Vải địa kỹ thuật không dệt

Hạ Tầng Việt cung cấp các mặt hàng vải địa kỹ thuật không dệt theo công nghệ xuyên kim ép nhiệt với định lượng từ 100gam/m2 đến 1000gam/m2Xem thêm »

Vải địa kỹ thuật dệt

Vải địa kỹ thuật dệt, vải địa kỹ thuật gia cường, Vải địa kỹ thuật phức hợp tăng lực chống chịu cho nền đất đắp

Xem thêm »

Màng chống thấm HDPE

Màng chống thấm HDPE hay tấm chống thấm HDPE là màng ngăn cách chống thấm cho các công trình như nhà máy nhiệt điện, hố xử lý rác thải, hồ nuôi tôm, hầm biogasXem thêm »

Giấy dầu

Giấy dầu kỹ thuật, giấy dầu xây dựng dùng lợp mái nhà, chống thấm nhà và lót bề mặt trước khi đổ bê tông, giá rẻ, thi công nhanh chóng, hiệu quả cao

 Xem thêm »

Bấc thấm

Bấc thấm kỹ thuật gồm bấc thấm đứng và Bấc thấm ngang ứng dụng thi công xử lý nền đất yếu bằng cách định hướng dòng chảy theo phương dọc hoặc ngangXem thêm »

Rọ đá rồng đá, thảm đá

Rọ đá rồng đá, thảm đá, hàng rào lưới thép sử dụng trong ngành đê kè, thủy lợi ứng dụng trong dân dụng công nghiệp đường bộ và đường thủy

 Xem thêm »

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT  tự hào là đơn vị cung cấp, thi công và sản xuất các mặt hàng ngành Vật tư cầu đường như Vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE, giấy dầu, rọ đá thảm đá lưới địa kỹ thuật các loại và các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Thỏa mãn yêu cầu khách hàng và xây dựng kết cấu bền vững luôn là trọng tậm.

Xem thêm »

Dự án

Các dự án Hạ Tầng Việt cung cấp vật tư và thi công

Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi lấy làm vinh dự được cung cấp các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ năng lực, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm chúng tôi đang cung cấp.

Vải địa kỹ thuật dệt GM30

By

Vải địa kỹ thuật dệt GM30 – lực kéo 300/300 kN/m Vải địa kỹ thuật dệt GM30 do nhà máy... read more

Vải địa kỹ thuật dệt GM25

By

Vải địa kỹ thuật dệt GM25 – lực kéo 250/250 kN/m Vải địa kỹ thuật dệt GM25 do nhà máy... read more

Vải địa kỹ thuật dệt GM20

By

Vải địa kỹ thuật dệt GM20 – lực kéo 200/200 kN/m Vải địa kỹ thuật dệt GM20 do nhà máy... read more

Vải địa kỹ thuật dệt GM15

By

Vải địa kỹ thuật dệt GM15 – lực kéo 150/150 kN/m Vải địa kỹ thuật dệt GM15 do nhà máy... read more

Vải địa kỹ thuật dệt GM10

By

Vải địa kỹ thuật dệt GM10 – lực kéo 100/100 kN/m Vải địa kỹ thuật dệt GM10 do nhà máy... read more

Vải địa kỹ thuật dệt GM05

By

Vải địa kỹ thuật dệt GM05 – lực kéo 50/50 kN/m Vải địa kỹ thuật dệt GM05 do nhà máy... read more

Vải địa kỹ thuật VNT56D

By

Vải địa kỹ thuật VNT56D Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT56D loại cường lực 28 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT150PE

By

Vải địa kỹ thuật VNT150PE Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT150PE loại cường lực 5 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT400PE

By

Vải địa kỹ thuật VNT400PE Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT400PE loại cường lực 20 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT160PE

By

Vải địa kỹ thuật VNT160PE Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT160PE loại cường lực 6 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT48D

By

Vải địa kỹ thuật VNT48D Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT48D loại cường lực 24 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT400

By

Vải địa kỹ thuật VNT400 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT400 loại cường lực 28 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT350

By

Vải địa kỹ thuật VNT350 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT350 loại cường lực 25 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT600

By

Vải địa kỹ thuật VNT600 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT600 loại cường lực 40 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT90

By

Vải địa kỹ thuật VNT90 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT90 loại cường lực 45 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT80

By

Vải địa kỹ thuật VNT80 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT80 loại cường lực 40 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT34D

By

Vải địa kỹ thuật VNT34D Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT34D loại cường lực 17 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT24D

By

Vải địa kỹ thuật VNT24D Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT24D loại cường lực 12 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT25D

By

Vải địa kỹ thuật VNT25D Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT25D loại cường lực 12,5 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT70

By

Vải địa kỹ thuật VNT70 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT70 loại cường lực 35 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT66

By

Vải địa kỹ thuật VNT66 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT66 loại cường lực 33 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT64

By

Vải địa kỹ thuật VNT64 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT64 loại cường lực 32 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT56

By

Vải địa kỹ thuật VNT56 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT56 loại cường lực 28 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT54

By

Vải địa kỹ thuật VNT54 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT54 loại cường lực 27 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT52

By

Vải địa kỹ thuật VNT52 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT52 loại cường lực 26 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT50

By

Vải địa kỹ thuật VNT50 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT50 loại cường lực 25 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT48

By

Vải địa kỹ thuật VNT48 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT48 loại cường lực 24 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT44

By

Vải địa kỹ thuật VNT44 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT44 loại cường lực 22 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT40

By

Vải địa kỹ thuật VNT40 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT40 loại cường lực 20 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT38

By

Vải địa kỹ thuật VNT38 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT38 loại cường lực 19 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT36

By

Vải địa kỹ thuật VNT36 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT36 loại cường lực 18 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT34

By

Vải địa kỹ thuật VNT34 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT34 loại cường lực 17 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT32

By

Vải địa kỹ thuật VNT32 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT32 loại cường lực 16 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT30

By

Vải địa kỹ thuật VNT30 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT30 loại cường lực 15 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT28

By

Vải địa kỹ thuật VNT28 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT28 loại cường lực 14 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT25

By

Vải địa kỹ thuật VNT25 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT25 loại cường lực 12,5 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT24

By

Vải địa kỹ thuật VNT24 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT24 loại cường lực 12 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT23

By

Vải địa kỹ thuật VNT23 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT23 loại cường lực 11,5 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT22

By

Vải địa kỹ thuật VNT22 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT22 loại cường lực 11 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT20

By

Vải địa kỹ thuật VNT20 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT20 loại cường lực 10 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT19

By

Vải địa kỹ thuật VNT19 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT19 loại cường lực 9,5 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT18

By

Vải địa kỹ thuật VNT18 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT18 loại cường lực 9 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT16

By

Vải địa kỹ thuật VNT16 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT16 loại cường lực 8 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT15

By

Vải địa kỹ thuật VNT15 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT15 loại cường lực 7,5 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT14

By

Vải địa kỹ thuật VNT14 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT14 loại cường lực 7 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT12

By

Vải địa kỹ thuật VNT12 Hạ Tầng Việt cung cấp Vải địa kỹ thuật VNT12 loại cường lực 6 kN/m... read more

Vải địa kỹ thuật VNT14

By

read more

Vải địa kỹ thuật VNT12

By

read more

Phương pháp xác định độ dày danh định

By

Phương pháp xác định độ dày danh định tcvn 8220:2009 Phương pháp xác định độ dày danh định tcvn 8220:2009... read more

Xác định độ bền chọc thủng

By

XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định... read more

Cách thức hoạt động của hầm biogas HDPE

By

Cách thức hoạt động của hầm biogas HDPE Cách thức hoạt động của hầm biogas HDPE phân gia súc tươi... read more